„Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“


Aktuálně o koronaviru :
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz
Informace Krajské hygienické stanice Jk: https://www.khsbrno.cz
COVID PORTAL: 
https://covid.gov.cz

 
 

 MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM (MOT-Poliklinika Zahradníkova) -
Očkování na COVID 19 za podmínek pro nechodící pacienty - TEL  771 135 452:

 

  • OBDRŽELI JSTE PRVNÍ DÁVKU VAKCÍNY V DOMÁCNOSTI NAŠÍM MOBILNÍM OČKOVACÍM TÝMEM A POŽADUJETE INFORMACI O DRUHÉ DÁVCE - VYČKEJTE NA OPERÁTORA
  • JSTE SENIOR S NOVOU ŽÁDOSTÍ O OČKOVÁNÍ?
    JSTE STARŠÍ 80 LET A  NEMŮŽETE SE DOSTAVIT DO OČKOVACÍHO CENTRA?  -  kontaktujete očkovací centrum JmK na lince 800 129 921

     

  13.5.2021  Slevy z nájemného v objektech SZZ II   číst ZDE
     
  15.4.2021  Veřejná zakázka malého rozsahu:
 
Oprava topného kanálu a sociálního zařízení - poliklinika Lesná- Informace ZDE
     
    7.4.2021  Prostory k pronájmu v objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6  - Informace ZDE
     
   25.3.2021  VŘ malého rozsahu - Informace ZDE
  • Rekonstrukce elektroinstalace Stamicova
  • Rekonstrukce elektroinstalace Synkova
     
   24.3.2021  Veřejná zakázka -Webové stránky SZZ II - Informace ZDE
     
   5.3.2021  Veřejná zakázka - Ostraha objektu polikliniky Halasovo nám.1, Brno - Informace ZDE
     
    3.3.2021  Prostory k pronájmu Poliklinika Zahradníkova - Informace  ZDE
     
  24.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.
Povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče – tj. polikliniky Zahradníkova,  Žerotínovo náměstí a Lesná.  Při předávání dětí ve stacionáři Kyjevská a Synkova a v dětských skupinách Stamicova,Fügnerova, Fr. Skaunicové a Nerudova.

U respirátorů a roušek přitom nezáleží na tom, zda je vyrobena z nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95% filtrační účinnosti.
Použít je možné i dvě jednorázové roušky na sobě. Tento způsob ochrany je však zvolen pouze na přechodnou dobu s ohledem na to, že ne všichni mají možnost si respirátor okamžitě pořídit.

Od 1.3.2021 MZČR mimořádným opatření : MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN upravuje nařízení a povoluje pouze respirátory.
Mimořádné opatření

  29.1.2021  Přívody k nabíjecím stanicím WallBox v poliklinice Zahradníkova  Informace ZDE
 
  25.1.2021  V objektu polikliniky Žerotínovo nám. 6,  číslo popisné  533, k.ú. Veveří, Brno    Informace ZDE
 
  22.1.2021 Prostory  223 k pronájmu: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597 
(Sejmuto 9.2.2021)
  19.01.2021 Prostory  2301, 2302, 2306, 2309, 2310, 2326 k pronájmu: 
V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597 
Informace ZDE
(Sejmuto 9.2.2021 Prostory 2309, 2310)
  14.01.2021 Prostory k pronájmu: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2, 6/8
a Nerudova 7, 9, 11 Brno, 
které jsou součástí pozemku p. č. 1043,
Veveří -  za účelem provozování lékárny
 
(Sejmuto 9.2.2021)
     
  13.01.2021 Veřejná zakázka: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova, 
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí  Informace ZDE
     
 

05.01.2021 

Prostory k pronájmu: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597    (Sejmuto 29.1.2021)