Family Point

              

 

  Family Point je místo pro rodinu, které umožňuje péči o malé děti a zprostředkovává informace na podporu rodinného života.  

Family Ponit :    poliklinika, Žerotínovo náměstí 6 ( tzv. Bílý dům) v přízemí u vrátnice.