III. Provoz dětské kavárny

Účel služby

Prostor "Dětské kavárny" (dále DK) s dětským koutkem a přilehlou předzahrádkou slouží jako zázemí pro setkávání rodičů, možnost výměny zkušeností mezi rodiči, získávání informací rodičů z oblasti péče o postižené dítě formou besed a seminářů a dále setkávání odborníků poskytujících péči a služby postiženým dětem.
Kavárna je určena pro rodiče dětí navštěvujících DRC, i pro ostatní rodiče postižených dětí v městě Brně a při volné kapacitě i rodiny s dětmi z okolí DRC.
Kapacita "Dětské Kavárny" - 20 míst pro doprovázející osoby.

Přednášky pro rodiče 

Rámcový plán akcí pro rodiče s dětmi a plán přednášek pro rodiče na témata z oblasti ošetřování a výchovy dětí se specifickými potřebami a z oblasti sociálně-právní je na celé pololetí zveřejněn na nástěnce v "Dětské kavárně" a na webových stránkách zde, přesné termíny a program akcí vždy 1 měsíc dopředu - zde.
Plánovaný počet přednášek: 6x/rok.