Informovaný souhlas

Seznam výkonů, u nichž je potřeba písemný souhlas
 

 Pracoviště – Zahradníkova 494/2
 Název ambulance Název výkonu
 Chirurgie Punkce kloubní s aplikací léčiva
Excize kožní léze, sutura od 2-10 cm
Ošetření nehtů na ruce a noze
Excize kožní léze, sutura nad 10 cm
 Kožní Elektrokauetika
Diatermokoagulace drobných kožních lézí
Elektroterapie metličkovitých a retikulárních varixů nebo emangiomů
Celková fototerapie optimálním UV světlem
 Neurologie Kořenový obstřik
EEG 
 Oční Retrobulbarní, parabulbarní nebo bubkonjunktivalní injekce   
 Rehabilitace Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní  léčby 
Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí 
 TRN Aplikace infúzí
 Kalmetizace Tuberkulínová zkouška MX II
Očkování BCG vakcínou
 Pracoviště – Žerotínovo nám. 6
 Alergologie Alergenová imunoterapie pacienta
Alergenová imunoterapie rodiče/ zákonného zástupce
 Rehabilitace Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí 
 Pracoviště Dětské rehabilitační centrum- Kyjevská 5
 Rehabilitace Canisterapie
Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí