Informovaný souhlas

Seznam výkonů, u nichž je potřeba písemný souhlas
 

 Pracoviště – Zahradníkova 494/2
 Název ambulance Název výkonu
 Kožní Diatermokoagulace drobných kožních lézí
 Neurologie Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny
EEG 
 Rehabilitace
Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí 
 TRN Aplikace infúzí
 Kalmetizace Tuberkulínová zkouška MX II
Očkování BCG vakcínou
 Alergologie Alergenová imunoterapie pacienta
 Pracoviště – Žerotínovo nám. 6
 Rehabilitace Aplikace laseru – poučení o nutnosti použití ochranných brýlí 
 Pracoviště Dětské rehabilitační centrum- Kyjevská 5
 Rehabilitace Canisterapie