Internetové poradenství

Internetové poradenství je určeno pro rodiče postižených dětí, kteří potřebují radu v oblasti zajištění péče o své postižené dítě nebo v oblasti sociální podpory. V rámci internetového poradenství zajistí odborní pracovníci Dětského rehabilitačního centra a Centra pomoci elektronickou odpověď na dotazy, které se týkají rámcově péče o děti se specifickými potřebami a na dotazy z oblasti podpory rodin vychovávající tyto děti.
Oblasti, ve kterých můžeme pomoci se zorientovat, se týkají jak zdravotních, tak sociálně-právních a psychologických aspektů péče o Vaše dítě a pomoci rodině.

Na dotazy odpovídají:

 • dětský lékař – oblast poskytování zdravotních služeb,
  MUDr. Petr Kadleček (vedoucí lékař DRC):petr.kadlecek@polza.cz
   
 • klinická psycholožka - oblast psychologie a psychoterapie, zorientování se v nabídce a možnostech psychologických a psychoterapeutických služeb pro rodiče a rodinu,
  Mgr. Kateřina Krebsová: katerina.krebsova@polza.cz
   
 • zdravotně-sociální pracovnice - oblast sociálně-právního poradenství, pomoc při výběru vhodného zařízení pro dítě se specifickými potřebami,
  Anna Machová: anna.machova@polza.cz
   
 • vedoucí sestra DRC – organizační záležitosti spojené se s provozem Dětského rehabilitačního centra a Centra pomoci,
  Zlatuše Hrdličková: kyjevska@polza.cz

Pravidla pro poskytování poradenství:

Při poskytování internetového poradenství se postupuje v souladu s Etickým kodexem internetové poradnyvypracovaným Českou asociací pracovníků linek důvěry a schváleným XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci .... k otevření zde

Odesláním dotazu dochází k uzavření dohody o poskytování služby internetového poradenství a tato dohoda zaniká odesláním odpovědi odborníkem na uvedený e-mail.

Při internetovém poradenství je zachována anonymita tazatele - nemusíte uvádět jméno, příjmení ani další osobní údaje.

Všechny skutečnosti, které nám v dotazu sdělíte, budou důvěrné a odborní zdravotničtí pracovníci o nich zachovají mlčenlivost. Pro přesnost odpovědi je ale nutné sdělit dostatek konkrétních informací (přesný popis zdravotních potíží dítěte, sociální situaci rodiny apod.)

Výhodou internetového poradenství je rychlost získání potřebné informace z pohodlí domova, bez objednávání a cestování. Odpověď bude zaslána co nejrychleji, nejpozději pak do 7 pracovních dnů.