Náš stacionář

Rozsah poskytovaných služeb:
Dětské logopedické centrum  je určeno pro děti s vadami a poruchami komunikace,
včetně přidružených symptomů, ve věku od 3 do 7 let.
Do zařízení jsou přijímány děti v průběhu celého roku, vždy na doporučení našeho klinického logopeda.
Kapacita stacionáře je 36 dětí.

Poskytuje se zde péče:

logopedická

  • formou denního pobytu (6 - 16 hodin),
  • komplexní terapie vad a poruch komunikace individuální i skupinová pod vedením klinického logopeda, která se prolíná s péčí pedagogicko-výchovnou, sociální i zdravotní, včetně speciální předškolní přípravy
  • pravidelné poradenské a instruktážní konzultace s rodiči

psychologická

  • vstupní psychologické vyšetření a další sledování dítěte
  • spolupráce s personálem, poradna pro rodiče, včetně návrhů odkladů školní docházky apod.

lékařská

  • vstupní pediatrické vyšetření a další spolupráce s personálem, lékaři specialisty a s rodiči

ošetřovatelská

  • celodenní péče o děti je zajištěna odbornými dětskými sestrami
  • Výchovně vzdělávací program je obohacen o arteterapii, muzikoterapii a pohybovou výchovu pod vedením vyškoleného personálu.