Naše jesličky

Zařízení péče o dítě v dětské skupině - JESLIČKY Fr. Skaunicové

Františky Skaunicové 17
615 00 Brno - Židenice
Telefon: 545 212 039

E-mail:fr.skaunicove@polza.cz

Vedoucí pracovnice: Bc. Kateřina Krejčová
Zdravotně - výchovnou péči poskytují čtyři vychovatelky, které mají rozšířené vzdělání o kurz psychologie a pedagogiky. 
Vedoucí pracovnice absolvovala IPVZ obor Výchovná péče.

Vychovatelky umožňují dětem volnou hru, ranní cvičení a výchovné zaměstnání zaměřené na tělesnou, rozumovou, pracovní, hudební i výtvarnou výchovu. Dále upevňují hygienické návyky při jídle, vyprazdňování, mytí, čistění zoubků a spánku. Dbají na otužování dětí, pobyt venku a samostatnost dětí.

Provozní doba: pondělí - pátek 6.30 - 17.00

  • Jesličky se nachází v městské části Brno-Židenice a jsou dobře dostupné městskou hromadnou dopravou.
  • Kapacita jesliček je 30 dětí.
  • K pobytu jsou přijímány děti od 18 měsíců do 3 let věku.
  • Děti jsou rozděleny do dvou oddělení, oddělení starších a oddělení mladších batolat.
  • Na každém oddělení je herna, ložnice, šatna a tělocvična.
  • Jeslová kuchyň odpovídá všem legislativním hygienickým požadavkům pro stravovací provoz, strava je podávána v souladu se zásadami zdravé výživy 4x denně.
  • Děti mohou využívat v případě příznivého počasí velkou zahradu s pískovištěm.

Denní režim

06:30     postupně příjem dětí, osobní hygiena, cvičení, volná hra, snídaně
07:00     postupné podávání snídaně
08:30     ranní cvičení, přesnídávka, skupinové a individuální výchovné zaměstnání - rozumová, pracovní, tělesná, hudební, 
výtvarná výchova
09:30     osobní hygiena, svačina, příprava na pobyt venku
10:00     pobyt venku
11:30     osobní hygiena, oběd, ukládání ke spánku
12:30     polední klid, spánek dětí
14:00  - 14.30 postupné vstávání, odpolední svačina.
15:00  - 17.00 volná hra, v letních měsících na zahradě, postupný odchod dětí domů

 

Více informací