Odborné semináře


 

2020
Program odborných seminářů pro 1.pololetí 2020

26.2. 2020  Pozvánka na seminář:
"Nácvik grafomotoriky z pohledu ergoterapeuta"
 
konaný dne 19.3. 2020 od 13:30h                                   Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 15.1. 2020 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193, mob.: 739 299 178,  email: anna.machova@polza.cz  
 

16.1. 2020  Pozvánka na seminář:
"Epilepsie jako psychosociální stigma v dětském kolektivu, Psychoterapeutická pomoc v péči o děti s epilepsií" konaný dne 16.1. 2020 od 13:00h                  Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 15.1. 2020 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193, mob.: 739 299 178,  email: anna.machova@polza.cz  

2019

  Program odborných seminářů pro 2.pololetí 2019

28.5. 2019  Pozvánka na seminář:
"Neurovývojové poruchy a jejich kombinace, poruchy autistického spektra , ADHD"

konaný dne 10.10.2019  od 13:00h                                     Ke stažení 
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 19.6. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz  

  Program odborných seminářů pro 1.pololetí 2019

28.5. 2019  Pozvánka na seminář:
„Senzorická terapie“

konaný dne 20.6.2019  od 13:30 do 15:00                           Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 19.6. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz  

5.2. 2019  Pozvánka na seminář:
„Rodič dítěte se speciálními potřebami“

konaný dne 25.2.2019  od 13:15 do 14:45                            Ke stažení
Přihlášky k účasti telefonicky nebo mailem do 21.2. 2019 u paní Anny Machové, tel.: 547 425 193   M: 739 299 178 (dopoledne), email: anna.machova@polza.cz