Personální obsazení

 • Vedoucí sestra DRC:
Zlatuše Hrdličková
 • Zástupkyně vedoucí sestry:
Lenka Bartlíková
 • Dětský lékař:                       
MUDr. Petr Kadleček 
pátek  11:30 - 16:00
 • Rehabilitační lékařka:                                  
MUDr. Miroslava Hroudná 
čtvrtek 7:00 - 15:30
 • Klinická psycholožka pro děti a dospělé                                                         
Mgr. Kateřina Krebsová
pondělí, středa
pátek   
 7:30 - 15:00
 7:30 - 14:00
 • Psycholog
Mgr. Jakub Kozák
pondělí
úterý 
čtvrtek
6:30 - 15:30
6:30 - 13:30
6:30 - 12:00
 • Klinická logopedka:                            
Mgr. Barbora Ilgnerová
pondělí - pátek  7:30 - 16:00
 • Klinická logopedka
Mgr. Lada Nekvapilová
čtvrtek  8:00-16:00 
 • Ergoterapeutka:                                    
Vyskočilová Hana, DiS.
pondělí - pátek 6:30 - 15:00
 • Zdravotně-sociální pracovnice:                                                         
Anna Machová

pondělí - středa
čtvrtek

7:30 - 12:00
7:30 - 16:00

 • Fyzioterapeutka pro ambulanci:
  (ambulance u Dětské kavárny)
Lenka Blažková
pondělí - pátek 7:00 - 15:30
 • Fyzioterapeutky: 
Jana Janoušková
Michaela Breburdová
Eva Juránková
Mgr. Petra Cabáková