Prostory k pronájmu

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
zveřejňuje po dobu 15 dnů
záměr pronajmout prostory sloužící podnikání


 Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p. 494/2, 6/8 a
Nerudova 7, 9, 11 Brno, které jsou součástí pozemku p. č. 1043,
Veveří -  za účelem provozování lékár
ny
 Místnost: C62,C63,C64,C66,
 C67,C68,C69,C70,C71,C72,
 C73,C74,C75,C98
 celková plocha   Plánek prostor: planek-lekarna.pdf
 2. nadzemní podlaží
  objektu Nerudova 7/9
 
 198,57  m²  
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel.: 541 552 365
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit  a podat své nabídky do 30.01.2021 na adresu:
 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, e-mail: info@polza.cz
 Součástí nájemní smlouvy bude i definován investiční záměr nájemce k připravované rekonstrukci v budově polikliniky.
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 14.1.2021    

 

 Prostory: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597, která je součástí pozemku p. č. 79/10 k. ú. Lesná, obec Brno za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení
 Místnost:  celková plocha   
 2304 ve 2 n. p.  20,84  m²  hlavní plochy
 čekárna
 sociální zařízení
 10,00  m²  vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Lucie Světlíková, ekonomický úsek, tel.: 541 552 327
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
     
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 05.01.2021