Psychiatrie pro děti a dorost

 

 

Umístění ambulance:    

Poliklinika  Zahradníkova 2/8 Brno,
patro E, č. dveří E49 a E50.

      

 •                            Ošetřujeme klienty do 19 let.

 

 

MUDr.  Dagmar Ledečová
sestra: Eva Haraštová

 

 

Tel.: 532 276 360, e-mail: dagmar.ledecova@polza.cz

 

 

Ordinační doba: 

 
   
PO 7:00 - 16:30  
ÚT 7:00 - 12:30  
ST 7:00 - 14:30  
ČT 7:00 - 14:30  
 

 

  MUDr. Kamil Janhuba 
sestra: Eva Haraštová
 

 

  Tel.: 532 276 444, e-mail: kamil.janhuba@polza.cz
 

 

  Ordinační doba
       PÁ 7:00 - 15:00

 

Seznam služeb poskytovaných na oddělení

V ordinacích dětské psychiatrie se provádí psychiatrické vyšetření a léčení, a to jak medikamentózní, tak psycho-terapeutické v celém spektru psychiatrických onemocnění dětského věku, mimo léčení drogových závislostí.
Lze se na nás obrátit při potížích, zahrnujících celou oblast psychiatrie, tj.: 

 • U dětí se školními problémy, vyplývající z neklidu a nepozornosti, případně z opoždění, nebo nerovnoměrnosti duševního vývoje
 • Nadměrné úzkosti, obsedantních projevů
 • Enuréze či enkopréze
 • Tikové poruchy
 • Koktavosti
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy chování
 • Při podezření na pervazivní vývojové poruchy či psychózy

Psychiatrická péče poskytovaná dospělým pacientům zahrnuje celou psychiatrickou problematiku, nejčastěji při

 • poruchách nálady, úzkostných stavech,
 • psychických problémech vzniklých v reakci na zátěžové životní situace,
 • psychotických onemocněních,
 • organických poruchách ve stáří,
 • problémech s nadměrným užíváním alkoholu.
 • Péče v psychiatrických ambulancích zahrnuje sociální poradenství a rovněž Krizovou intervenci.
  Úzce spolupracujeme i s jinými ordinacemi naší polikliniky, zejména s psychologií, neurologií a nefrologií.
  Máme objednací systém, ale akutní případy řešíme okamžitě.
  Objednat se je možné telefonicky na uvedených číslech. Není nutné mít doporučení lékaře