UPIRA s.r.o. - MUDr. Jiří NEVRLKA

Ambulance alergologie a klinické imunologie Brno 
Úspěšná péče o imunitu, respiraci a astma
IČZ 72 996 900
e-mail: upira-brno@seznam.cz
http://www.upira.cz  

 
 Lékař:
 Tel:
 MUDr. Jiří NEVRLKA, MUDr. Zlatica NEVRLKOVÁ
 541 552 300
 Sestra:
 Tel:
 Jana Klímová
 541 552 298
 Provozovna ambulance:  Poliklinika Zahradníkova 2/8, Brno
 vchod C: 5. poschodí, podrobnosti na http://www.upira.cz  v záložce Kontakt

INFORMACE PRO PACIENTY: 
Výluky (neor
dinujeme): čtěte na http://www.upira.cz   v záložce Aktuality

 

Ordinační hodiny: MUDr. Jiří Nevrlka:
PO - sudý týden   12:00 - 18:00
ÚT 7:00 - 11:30  
ST   12:30 - 14:30 - (pro zvané až 16:30)
ČT   12:30 - 14:30 - (pro zvané až 16:30)
PÁ - lichý týden 7:00 - 12:30  

 

Ordinační hodiny: MUDr. Zlatica Nevrlková:
PO - lichý týden   12:00 - 18:00
ÚT   12:30 - 14:30 - (pro zvané až 16:30)
ST 7:00 - 11:30  
ČT 7:00 - 11:30  
PÁ - sudý týdenn 7:00 - 12:30  

Doba určená pro VAKCINACE:

PO                 12:00 - 17:30                        
ÚT   7:30 - 11:00 12:30 - 14:00                    
ST 7:30 - 11:00 12:30 - 14:00
ČT 7:30 - 11:00 12:30 - 14:00
7:30 - 12:00  

Objednání:

 • Ke kontrole se objednejte osobně nebo telefonicky u sestry na tel. 541 552 298.
 • K objednání prvního vyšetření kontaktujte telefonicky přímo lékaře na tel. 541 552 300. Lékař posoudí předem výtěžnost naší intervence pro Váš individuální případ a event. nutnost nestandardního (akutního) termínu. 
 • další podrobnosti k průběhu vyšetření a kontrol u nás si, prosím, přečtěte na http://www.upira.cz v záložce Kontakt.
 • Bez objednání budou ošetřeny jen akutní neodkladné případy tj. život ohrožující stavy /zákonná povinnost/, stavy po anafylaktické /šokové, polysystémové/ reakci s rizikem opakování, astmatické dušnosti limitující běžné denní aktivity nebo spánek a astmatické dušnosti v těhotenství. Resp. (u námi dispenzarizovaných pacientů) i jiné akutní stavy po telefonické domluvě s lékařem.
 • Poznámka: pro akutní řešení všech typů (i alergických stavů) je plně příslušný Váš praktický lékař nebo pohotovostní služba. Při nutnosti akutní intervence lékařem specialistou doporučujeme (jako pro Vás přínosnější) kontaktovat odbornost dle lokalizace postiženého orgánu bez ohledu na zvažovanou příčinu (nos/krk - ORL, oči - oční specialista, plíce - plicní specialista, kůže - kožní specialista, trávení - gastroenterolog).
Činnost:

Jsme soukromé ambulantní zdravotnické zařízení. Sídlíme na jedné z největších poliklinik v Brně s dobrou dopravní dosažitelností (hromadná doprava i parkoviště), bezbariérovým přístupem a dostupností maximální nabídky dalších lékařských i nelékařských specializací i vyšetřovacích možností. V rámci bývalého alergologického oddělení polikliniky stále spolupracujeme s ostatními ambulancemi, což poskytuje možnost zástupu v době naší dovolené či jiné nepřítomnosti v místě.  

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a dispenzarizací všech alergických onemocnění a poruch imunity, zejména se však zaměřujeme na alergickou rýmu a průduškové astma. Poskytujeme lékařskou péči dospělým pacientům a dětem a dospívajícím od 12 let věku.

Snažíme se poskytovat své služby v příjemném prostředí a s důrazem na kvalitu (nikoli kvantitu) poskytované péče. Snažíme se kontinuálně vzdělávat v naší odbornosti i v obecné interní medicíně, resp. předávat získané znalosti a zkušenosti dle možností i jiným kolegům. Podílíme se na medicínském výzkumu formou účasti na mezinárodních klinických studiích.

Pracoviště poskytuje komplexní péči o alergiky a pacienty s poruchami imunitního systému. Hlavní diagnózy tvoří:

 • alergická rýma celoroční i sezónní
 • průduškové astma
 • poruchy imunitního systému ve smyslu zvýšené respirační nemocnosti
 • alergie na bodnutí včelou a vosou

V návaznosti na příslušné specialisty (dermatologie, gastroenterologie,..) provádíme došetření, eventuálně zajišťujeme i řešení a sledování pacientů s:

 • atopickým ekzémem, kopřivkami a angioedémem
 • potravinovými a lékovými alergiemi
 • ostatními imunitními poruchami

K diagnostice používáme (v ambulanci) všechny pro náš typ zařízení obvyklé diagnostické metody:

 • kožní (prick) testy se širokou nabídkou komerčních alergenů
 • vyšetření respirace pomocí spirometrie, krevní saturace O2 i vydechovaného NO (eNO)
 • veškerou dostupnou nabídku laboratorní alergologické a imunologické diagnostiky