Centrum paliativní péče

Centrum paliativní péče Brno můžete podpořit zasláním daru na:
Název účtu: SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO
Číslo účtu: 123-2269200207/0100    Náhled na účet
IBAN:  CZ11 0100 0001 2322 6920 0207
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje a Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace vyhlašují Veřejnou sbírku na podporu činnosti Centra paliativní Péče.
 Informace: ZDE

 

Poradna paliativní péče Umístění ambulance:    4. Poschodí, dveře č.  E42
   
Vedoucí lékař: MUDr.  Regina Slámová
Vrchní sestra: Alžběta Marková, MAS
Staniční sestra: Jana Medová
Poradna: v pracovní dny 9 - 15.00 hod
telefonní číslo 532 276 775,  770 193 675, 771 125 899
 
 
Centrum paliativní péče Brno bylo zřízeno v březnu 2020 za účelem nabídnout nemocným v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby centra přispějí ke zlepšení života pacientů a jejich blízkých, k zefektivnění poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života.

Poradna paliativní péče poskytuje podporu nemocným a pečujícím. Informujeme o dostupných službách v místě bydliště a jsme nablízku při plánování a zvažování možností péče.
770 193 675 v pracovní dny 9—16:00

Ambulance paliativní medicíny nabízí jednorázové i opakované konzultace k řešení bolesti a dalších potíží u pacientů s nevyléčitelným onemocněním a rady týkající se ošetřovatelské péče. Smlouvu o úhradě prozatím máme jen se Zdravotní pojišťovnou Ministersva vnitra; v případě pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven tedy domlouváme platby podle platného ceníku  ( Ceník ).
771 125 902 v pracovní dny 9—15:00

Městský domácí hospic — po přijetí pacienta nepřetržitě dostupná specializovaná paliativní péče v domácím prostředí, poskytovaná lidem v posledních dnech, týdnech a měsících jejich života na území města Brna a v jeho okolí.

Žádost o péči domácího hospice a ambulance vyplňuje ošetřující lékař. Najdete ji, spolu s dalšími informacemi, na naší stránce paliativnipecebrno.cz