Politika kvality

 

POLITIKA KVALITY

Základem naší Politiky kvality je

poskytovat ambulantní a stacionární zdravotní péči na vysoké odborné úrovni, v bezpečném prostředí zdravotnického zařízení, s ohledem na individuální potřeby a očekávání klientů, při dodržování všech zákonných požadavků na poskytování zdravotní péče a při současném zajištění efektivity systému.

 • Chceme provozovat prosperující zdravotnická zařízení, která budou neustále upevňovat své postavení v síti zdravotnických zařízení v městě Brně, s cílem maximálního plnění požadavků a očekávání svých klientů.
 • V organizaci je zaveden systém zvyšování kvality a bezpečí pacientů/klientů s cílem prevence minimalizace chyb v procesu poskytování zdravotní péče. Je založen na identifikaci rizikových oblastí, jejich analýze a zaváděni preventivních opatření.
 • Systém managementu kvality je řízen dle platných legislativních požadavků, Národních akreditačních standardů.

Naše politika kvality obsahuje následující hlavní strategické záměry:

 1. Zabezpečit komplexní ambulantní a stacionární zdravotní péči pro klienty na vysoké odborné úrovni.
 2. Posilovat odbornou prestiž, komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti a poskytovateli zdravotní a sociální péče v městě Brně.
 3. Ordinační dobu přizpůsobit potřebám klientů.
 4. Vytvořit vstřícné a bezpečné prostředí, ve kterém se budou klienti cítit dobře.
 5. Pružně reagovat na potřeby a očekávání klientů. Vysokou odborností poskytovaných služeb, kvalitou práce a přístupem ke klientům usilovat o jejich věrnost.
 6. Klást mimořádný důraz na zajištění odborného lidského potenciálu s podporou neustálého prohlubování a zvyšování odborné kvalifikace všech zaměstnanců.
 7. Podporovat iniciativu, osobní rozvoj a odpovědnost, zapojení a motivaci všech zaměstnanců na neustálém zlepšování všech procesů systému řízení kvality.

Hodnoty organizace

 • Spokojenost, důvěra a bezpečí pacientů/klientů
 • Profesionální a lidský přístup zaměstnanců
 • Stabilizovaný personál s vysokou odbornou úrovní
 • Moderní vybavení a přátelské prostředí
 • Vstřícné a korektní mezilidské vztahy
 • Vyrovnané, ekonomicky stabilní a transparentní hospodaření

Motto organizace : 
 
   

Vstřícností a kvalitou k důvěře a bezpečí.“

 

Datum: 13. 1. 2016                                                    MUDr. Kamila Krausová                                                                                                                               ředitelka SZZ II