Projekty-realizované

2020

Pořízení elektromobilů pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,
příspěvková organizace

Za účelem poskytování paliativní péče bylo pořízeno 5 elektromobilů značky Renault Zoe včetně chytrých dobíjecích stanic. Prostředky na jejich pořízení získalo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno
ze Státního fondu životního prostředí v rámci dotace Ekomob (čistá mobilita), z rozpočtu města Brna a darů od společností SAKO Brno a Tepláren Brno.

 

              
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
                    

     www.sfzp.cz ,   www.mzp.cz

 


 2016 - Projekt Dětská skupina Zahradníkova

 

 


 2016 Program Švýcarsko-české spolupráce 

                                                                                                         30.6.2016
 Bulletin domácí péče

 Poskytované výkony a služby

 Půjčovna zdravotních pomůcek

                                                                          


   

   

 


  
Projekt