Akreditace MZ ČR - ošetřovatelská péče v pediatrii

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

V souladu se zákonem č.96/2004Sb. udělilo MZ ČR s platností od 1.6.2008 CDOZS akreditaci k uskutečňování praktické části odborného modulu specializačního vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ – Role dětské sestry.
Praxe je zaměřená na poskytování ošetřovatelské a výchovné péče dětem ve zvláštních dětských zařízeních, tj. jeslích a stacionářích a na ošetřovatelskou péči v rámci praktického lékařství pro děti a dorost.

Kontaktní osoba pro zajištění praxe:
Bc. A.Psotová, hlaví sestra CDOZS, psotova@cdozs.cz

Akreditace MZ ČR - ošetřovatelská péče v pediatrii Akreditace MZ ČR - ošetřovatelská péče v pediatrii

Akreditace MZ ČR - ošetřovatelská péče v pediatrii