Halasovo náměstí

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje
po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost 
ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.


 

 

 Prostory: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597, která je součástí pozemku p. č. 79/10 k. ú. Lesná, obec Brno za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení
 Místnost:  celková plocha   
 2306 ve 2 n. p.  20,84  m²  hlavní plochy
 čekárna
 sociální zařízení
 10,00  m²  vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Lucie Světlíková, ekonomický úsek, tel.: 541 552 327
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 19.01.2021    

 

 Prostory: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597, která je součástí pozemku p. č. 79/10 k. ú. Lesná, obec Brno za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení
 Místnost:  celková plocha   
 2302 ve 2 n. p.  35,79  m²  hlavní plochy
 čekárna
 sociální zařízení
 10,00  m²  vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Lucie Světlíková, ekonomický úsek, tel.: 541 552 327
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 19.01.2021    

 

 Prostory: V objektu polikliniky Halasovo nám. 1, č. p. 597, která je součástí pozemku p. č. 79/10 k. ú. Lesná, obec Brno za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení
 Místnost:  celková plocha   
 2301 ve 2 n. p.  35,79  m²  hlavní plochy
 čekárna
 sociální zařízení
 10,00  m²  vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Lucie Světlíková, ekonomický úsek, tel.: 541 552 327
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 19.1.2021