Poliklinika Zahradníkova

 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje
po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost 
ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.


 

 

  Prostory:

   V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2   Brno,  
   v 5. NP budovy Zahradníkova 8, a v 6. NP Nerudova 11.
   adresný záměr pronájmu:

  • Pro zájemce Psychiatrii Vyhlídka s.r.o., IČ: 04125304, 

 Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami.
 Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 

  Místnost:  celková plocha   
  č. G16  22,15  m² nově  13,14   hlavní plochy
  č. G30  47,93  m² nově  33,78 m²  vedlejší plochy
  č. G57 a G58    2  m²   
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 8.9.2021  29.9.2021