Poliklinika Zahradníkova

 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zveřejňuje
po dobu minimálně  15 dnů záměr pronajmout prostory sloužící podnikání. Pronajímaná  věc nebo její část je ve vlastnictví zřizovatele a působnost 
ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena organizaci.


 

Prostory:  V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  494/2 ,  Brno,
  • Provozování laboratoře 
  • Pro zájemce Spadia Lab Brno, s.r.o., 
    Zahradníkova 494/2, Veveří, 602 00 Brno
    IČ: 26888238, DIČ: CZ26888238       
  • Na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíců
  • Adresný záměr nevylučuje podávání nabídek jinými osobami. Po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, bude vybrán vhodný zájemce. 
Místnost:  celková plocha   
 Místnost 106  16,30  m²  hlavní plochy
 Místnost 107
 Místnost 103
 Místnost 104
 Místnost 105
 Místnost 108
 Místnost 109
 celkem
 11,30 m²
   2,00 m²
   1,11 m²
   7,65 m²
   5,00 m²
   4,00 m²
 31,06 m²
 vedlejší plochy
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel.: 541 552 365
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit na adresu:
 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, e-mail: 
info@polza.cz
 Vyvěšeno:  Sejmuto: Ing. Dan Zeman , ředitel
 3.3.2021    

 


 

 Prostory: V objektu polikliniky Zahradníkova č.p.  Nerudova 9,  Brno, 
 Místnost:  celková plocha   
 E72,
 3. nadzemní podlaží
 objektu Nerudova 9
 16,97  m²  hlavní plochy
     
 Další informace k uvedenému záměru poskytne:
 Marie Řehůřková, provozně-technický úsek, tel.: 541 552 365
 Ing. Michal Štefáček, provozně-technický úsek, tel. 541 552 466
 Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit na adresu:
 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, e-mail:
info@polza.cz
 Vyvěšeno:   Sejmuto:  Ing. Dan Zeman , ředitel
 1.3.2021