Sponzoři

SZZ II děkuje všem sponzorům, kteří svou finanční i hmotnou
podporou pomáhají v rozvoji a zlepšování našich služeb.


Sponzoři SZZ II v roce 2020
  • Dopravní staby Brno, s.r.o.
  • Dopravní podnik města Brna