Vedení organizace

Vedení organizace:

Statutární zástupce:  Ing. Dan Zeman dan.zeman@polza.cz tel.: 541 552 222
Sekretariát ředitele:  Ing. Dagmar Aksamitová info@polza.cz tel.: 541 552 363
Hlavní sestra:  Ivana Plachá ivana.placha@polza.cz tel.: 541 552 364
Vedoucí technického úseku:  Ing. Michal Štefáček michal.stefacek@polza.cz tel.: 541 552 297
Vedoucí ekonomického úseku a
zástupce ředitele:
 Ing. Božena Marčíková bozena.marcikova@polza.cz tel.: 541 552 436 
Vedoucí oddělení ZP a IT  Iva Hoffmannová iva.hoffmannova@polza.cz tel.: 541 552 470
Vedoucí lékaři oddělení:    
Malá oddělení: MUDr. Stanislav Černý stanislav.cerny@polza.cz tel: 541 552 329
Malá oddělení: MUDr.  Vojtěch Weinberger vojtech.weinberger@polza.cz tel: 541 552 403
Vedoucí sestry:      
Dětské logopedické centrum  Mgr. Kateřina Procházková synkova@polza.cz tel:  544 210 127
Dětské rehabilitační centrum  Zlatuše Hrdličková kyjevska@polza.cz tel.: 547 211 504
Dětská skupina Zahradníkova   dsz@polza.cz tel:  770 110 182 
Jesle Fügnerova Dana Borová fugnerova@polza.cz tel.: 545 222 825
Jesle Stamicova Hana Šenková stamicova@polza.cz tel.: 547 381 254