Veřejné zakázky

 

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
Informace o podlimitních a nadlimitních veřejných zakázkách budou zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek - 
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz - na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách. Dále budou informace včetně zadávací dokumentace a výsledků zadávacího řízení zveřejňovány na profilu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno -http://polza.profilzadavatele.cz.

 

 

Datum zveřejnění: 05.03.2021
Název zakázky: Ostraha objektu polikliniky Halasovo nám.1, Brno
Termín prohlídky: 10.03. 2021, 10:00 hodin, Brno, Halasovo náměstí 1
Termín odevzdání nabídek: 16.03. 2021  do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 541 552 466, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací dokumentace
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč:  
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


Datum zveřejnění: 29.01.2021
Název zakázky: Přívody k nabíjecím stanicím WallBox v poliklinice Zahradníkova
Termín prohlídky: 03.02. 2021, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání nabídek: 11.02. 2021  do 9:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 541 552 466, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání:

Výzva k podání cenové nabídky
 Příloha č.1
 Příloha č.2
 Příloha č.3
 Příloha č.4
Příloha č. 5 ZDE

Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč:  Milan Šmahel IČO:40378845 DIČ:CZ 5811211648
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


Datum zveřejnění: 13.1.2021
Název zakázky: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova,
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
Termín prohlídky: 15. 1. 2021, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání nabídek: 25. 1. 2021  do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Michal Štefáček, tel: 541 552 466, v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin,
e-mail: michal.stefacek@polza.cz
Zadání: Zadávací_dokumentace_úklid_2021
Zadávací_dokumentace_úklid_2021 - Přílohy
Dotazy a odpovědi:
20012021-odpověd´na dotaz.pdf
Vybraný uchazeč:  PERFECT pure service o.p.s.,  IČ: 02119463
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


 

Datum zveřejnění: 24.11. 2020 
Název zakázky: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova,
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí a v objektu polikliniky Halasovo náměstí
Termín prohlídky: 27.11.2020, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 7.12.2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda,
tel: 532 276 297,
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
Zadání:   Úklid
Dotazy a odpovědi:
 
Vybraný uchazeč: Výběrové řízení bylo zrušeno dne 17.12.2020
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 

Datum zveřejnění: 7. 5. 2020
Název zakázky: Herní prvky a mobiliář
Termín prohlídky:  
Termín odevzdání
nabídek:
do 20.5.2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:

Ing. František Šmerda,
tel: 532 276 297,
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin

Zadání:   zd_herni_prvky_a_mobiliar_2020.zip
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč: HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o., Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, IČ:02851270
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 
Datum zveřejnění: 6. 5. 2020
Název zakázky: Svoz, přeprava a likvidace zdravotnického a jiného odpadu
z provozoven SZZ II Brno
Termín prohlídky:  
Termín odevzdání
nabídek:
do 20.5.2020 do 13:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho,
tel: 532 276 466,
e-mail: 
ludek.pecho@polza.cz,
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání: zd_odpady_2020.zip
Dotazy a odpovědi: dotazy_a_odpovedi_c_1.zip    zveřejněno  15.5.2020
dotazy_a_odpovedi_c_2.zip    zveřejněno  15.5.2020
Vybraný uchazeč: SAKO Brno. a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, IČ:60713470
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 

 

Datum zveřejnění: 7.4.2020
Název zakázky:
 
Končetinová rehabilitační vana - 2ks
 
Termín prohlídky:  
Termín odevzdání
nabídek:
do 22.4.2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 532 276 365, e-mail: marie.rehurkova@polza.cz  
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

Zadání:

koncetinova_rehabilitacni_vana_2_ii1.zip
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč: Chironax Frýdek-Místek s.r.o., Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:47666391
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


Datum zveřejnění: 24.2.2020
Název zakázky: Končetinová rehabilitační vana - 2ks
Termín prohlídky:  
Termín odevzdání
nabídek:
do 9.3.2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 532 276 365, e-mail: marie.rehurkova@polza.cz  
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání: koncetinova_rehabilitacni_vana_2.zip
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč:  Výběrové řízení bylo zrušeno
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 

 
Datum zveřejnění: 12.2.2020
Název zakázky: Praní prádla v poliklinikách SZZ II Brno
Termín prohlídky:  
Termín odevzdání
nabídek:
do 25.2..2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 532 276 365, e-mail: marie.rehurkova@polza.cz  
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání: Výzva prádlo 2020
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč: Ing. Michal Váka, Stavební 1395, 674 01 Třebíč, IČ: 75691841
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


Datum zveřejnění: 3.2.2020
Název zakázky: Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova a
polikliniky Žerotínovo náměstí, Brno (II)
Termín prohlídky: 5.2.2020, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 17.2..2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho, tel: 532 276 466, e-mail: ludek.pecho@polza.cz,
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání: Výzva - 3.2.2020
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč:  PERFECT pure service, o.p.s., Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec, IČ: 02119463
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


Datum zveřejnění: 15.1.2020
Název zakázky: Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova a
polikliniky Žerotínovo náměstí, Brno
Termín prohlídky: 20.1.2020, 13:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 28.1.2020 do 14:00 hodin
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho, tel: 532 276 466, e-mail: ludek.pecho@polza.cz,
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání: Výzva
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč: Výběrové řízení bylo zrušeno
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

Datum zveřejnění: 13.09.2019
Název zakázky: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova
a v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí
Termín prohlídky: 17.9.2019, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 30.9.2019 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 532 276 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání:  uklid_2019.zip
Dotazy a odpovědi:
dotazy_a_odpovedi.pdf   zveřejněno  26.9.2019
Vybraný uchazeč: PERFECT pure service, o.p.s., Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec, IČ:02119463
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 


14.6.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance Sdružení zdravotnických
zařízení II Brno, příspěvková organizace"
 
Termín prohlídky: 19.6.2019 ve 14:00 hod.
Termín odevzdání nabídek: do 28.6.2019 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
 
telefonní číslo: 532 276 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
 
 
 

Výzva

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: GTH catering a.s., IČ: 24206741

 

20.2.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Dodávka rehabilitačních přístrojů pro polikliniku Zahradníkova"  Zakázka byla zrušena
 
Nabídka přístroje s nebarevným dotykovým displejem - bude akceptována.
 
Termín odevzdání nabídek: do 6.3.2019 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
 
telefonní číslo: 532 276 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
 
 
  VÝZVA   

4.2.2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Rekonstrukce zahrady Dětského logopedického centra Synkova"
 
Prohlídka místa plnění 7.2.2019 v 10:00 hod
 
Termín odevzdání nabídek: do 20.2.2019 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
 
telefonní číslo: 532 276 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
 
 
Projektová dokumentace na požádání.
 

  rekonstrukce_zahrady.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: FLORA SERVIS S.R.O., IČ: 28341627


12.12.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Výkon TDI a KBOZP při akci Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 17.12.2018 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
 
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
 
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz 
.

Výzva

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: INVESTINŽENÝRING A.S., IČ: 60742470
 


22.10.2018  Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

“Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova  III”

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr uliční fasády Nerudova 7

 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele  http://polza.profilzadavatele.cz a v národním elektronickém nástroji NEN https://nen.nipez.cz/

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: JAPEZ, SPOL. S R.O., IČ: 60711795


27.9.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
"Servis výtahů polikliniky Žerotínovo nám. 6, Brno"

.
Termín odevzdání nabídek: do 9.10.2018 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Jitka Marková
 

telefonní číslo: 533 302 380, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: jitka.markova@polza.cz

servis_vytahu.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., IČ: 46342966


 

24.9.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 

"Dodávka barevného multifunkčního zařízení A3 včetně finišeru s vazbou V1
a s přídavným SW řešením".

 

Termín odevzdání nabídek: do 4.10.2018 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Šárka Březinová
 

telefonní číslo: 532 276 371, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: sarka.brezinova@polza.cz

   vyzva_tiskarna.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: SPIN SERVIS S.R.O., IČ 25583735


12.7.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
"Praní prádla v poliklinikách SZZ II"

.
Termín odevzdání nabídek: do 24.7.2018 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková
 

telefonní číslo: 532 276 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

VÝZVA

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: JINDŘICH VÁKA-PRÁDELNA, IČ:18539068


29.6.2018 Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

“Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova  II” Zakázka byla zrušena

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr uliční fasády Nerudova 7

 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele  http://polza.profilzadavatele.cz 
 
 

 

13.6.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
"Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova a v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí"

 
Termín a místo prohlídky: 20.6.2018 v 10:00 hod. před vchodem Zahradníkova 2
 
Termín odevzdání nabídek: do 26.6.2018 do 13:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
 

telefonní číslo: 532 276 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: ludek.pecho@polza.cz
 

vyzva_uklid_2018_1.zip

Oprava dne 21.6.2018: Příloha č. 3a

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: CLARIMA S.R.O. , IČ: 45476012
 


 

13.6.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
"Praní prádla v poliklinikách SZZ II"  Zakázka byla zrušena

.
Termín odevzdání nabídek: do 26.6.2018 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková
 

telefonní číslo: 532 276 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

vyzva_pradlo_2018.zip


9.5.2018 Podlimitní veřejná zakázka s názvem: 

“Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova”  Zakázka byla zrušena

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády Zahradníkova 6-8, Nerudova 7-11

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

-Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr uliční fasády Nerudova 7

 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele  http://polza.profilzadavatele.cz (link is external)
 
 

5.2.2018  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
“Malířské, natěračské a drobné stavební práce v objektech SZZ II Brno”
 
Termín odevzdání nabídek: do 16.2.2018 do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
e-mail: ludek.pecho@polza.cz 
 
vyzva_malovani_2018.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Lukáš Novotný, IČ: 70140171


5.2.2018 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Vypracování projektové dokumentace na akci:
Zajištění výrazně prosedající základové spáry budovy Fügnerova 39, 613 00 Brno".

 

Prohlídka místa plnění: 12.2.2018 ve 13:00

Termín odevzdání nabídek: do 19.2.2018 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda

telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin

  vyzva_fug.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: PROXIMA projekt, s.r.o., IČ: 28273231


10.11.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Rekonstrukce výdejny stravy polikliniky Zahradníkova"

 

Prohlídka místa plnění: 15.11.2017 ve 13:00

Termín odevzdání nabídek: do 27.11.2017 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda

telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin

 

 

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: LERSCH s.r.o., IČ: 29222516


17.10.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Výdejna stravy Zahradníkova"

 

Termín odevzdání nabídek: do 24.10.2017 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda

telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin

 

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahuPetr Hrůza - CHEVRON GASTRO, IČ: 49132806

12.10.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace"
 
Termín odevzdání nabídek: do 20.10.2017 do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
e-mail: ludek.pecho@polza.cz

vyzva_stravovani_2017.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahuGTH catering a.s., IČ: 24206741
 


9.10.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Zpracování projektové dokumentace renovace oken, klempířských prvků,
oprava a nátěr fasády, oprava dvoru dvorního traktu polikliniky Zahradníkova"
 
Prohlídka místa plnění: 12.10.2017 ve 13:00
Termín odevzdání nabídek: do 18.10.2017 do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahuIng. Arch. Zdeněk Bureš, IČ: 60552158

20.9.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Poliklinika Zahradníkova - Clony"
 
Termín odevzdání nabídek: do 2.10.2017 do 9:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
 
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
 
 
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: PK KLIMA, s.r.o., IČ: 04889665

 

20.9.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Výkon TDI a KBOZP při akci Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 27.9.2017 do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
 
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: INVESTINŽENÝRING a.s. - IČ: 60742470

9.8.2017 Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

"Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova"

Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele http://polza.profilzadavatele.cz
.
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: 1. VASTO spol. s r.o., IČ: 41084900

27.7.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 8.8.2017 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
 
telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
 

vyzva_ostraha_2017.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: OP Security s.r.o., IČ: 27744515


5.6.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Oprava podlah SZZ II Brno v podlaží E a F polikliniky Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 13.6.2017 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
 
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
.
 
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: KB komplet servis, s.r.o., IČ: 26910667

20.4.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Oprava zdravotnických prostor a sociálních zařízení SZZ II Brno - 4. a 5. patro budovy Nerudova 9
 
Termín odevzdání nabídek: do 3.5.2017 do 10:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz
.
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: LERSCH s.r.o., IČ: 29222516
.
Výzva 20.4.2017
 

16.3.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 
Zpracování projektové dokumentace sanace vlhkého zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova do vnějších ulic Zahradníkova 6-8 a Nerudova 7-11
 
Termín odevzdání nabídek: do 27.3.2017 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
 
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz
.
Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Projekt Point green, s.r.o.,          IČ: 29201691
 

Výzva 16.3.2017


16.1.2017 Podlimitní veřejná zakázka s názvem:

 
"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova – 2. etapa"
 
Veškeré informace k zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele http://polza.profilzadavatele.cz/

Vybraná firma na podlimitní zakázku malého rozsahu: 1. VASTO spol. s r.o.,             IČ: 41084900


5.1.2017 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 
" Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova a v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí"
 
Termín odevzdání nabídek: do 17.1.2017 do 13:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
 
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz
.

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: FIDEM, s.r.o., IČ: 29374928.

Výzva

 


18.10.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
" Konvektomat a změkčovač vody pro Zařízení péče o dítě v dětské skupině Fügnerova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 25.10.2016 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. František Šmerda
 
telefonní číslo: 541 552 297, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz

Výzva

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Petr Hrůza – CHEVRON GASTRO, IČ: 49132806

 


27.7.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 
" Dětská skupina Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 9.8.2016 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
 
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

.

Výzva 27.7.2016

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: STAVBY PLUS s.r.o., IČ: 44016760

 

4.7.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

 
" Dětská skupina Zahradníkova"
 
Termín odevzdání nabídek: do 21.7.2016 do 10:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
 
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
 
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

Výzva 4.7.2016

Výběrové řízení zrušeno


31.5.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Zdravotnické pomůcky pro rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče"

Termín odevzdání nabídek: do 14.6.2016 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz.

Výzva 30.5.2016

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Chironax, spol. s.r.o IČ 479 15 081


18.4.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Automobil pro rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče"

Termín odevzdání nabídek: do 3.5.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

vyzva_automobil.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: J.P.N. Cars s.r.o., IČ: 25303147


18.4.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Zdravotnické pomůcky pro rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče"

Termín odevzdání nabídek: do 10.5.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

vyzva_zdp.zip

Výběrové řízení zrušeno


18.4.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Rekonstrukce rozvodů studené vody Stamicova"

Termín odevzdání nabídek: do 3.5.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

vyzva_rekonstrukce_vody_sta.zip
projekt_rekonstrukce_vody_sta.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: ESL, a.s., IČ: 63473780


 

5.2.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Zajištění stravovacích služeb pro zaměstnance SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ II BRNO, p.o."

Termín odevzdání nabídek: do 8.3.2016 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho

telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: ludek.pecho@polza.cz

  Výzva na stravování

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: CHP company s.r.o., IČ: 02101173


25.2.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Rekonstrukce hygienických zázemí Zahradníkova 2/8"

Termín odevzdání nabídek: do 15.3.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

  Výzva - Rekonstrukce hygienických zázemí

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: STAVBY PLUS s.r.o., IČ: 44016760


24.2.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Dodávka výpočetní techniky včetně instalace softwaru "

Termín odevzdání nabídek: do 16.3.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Šárka Březinová

telefonní číslo: 541 552 371, v pracovní dny od 7:00 do 11:00 hodin,

e-mail: sarka.brezinova@polza.cz

  Výzva

Doplnění 8.3.2016 :

Na základě požadavku na osobní prohlídku technického vybavení a prostor pro umístění nové techniky v rámci výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Dodávka výpočetní techniky včetně instalace softwaru" Vás zveme na tuto seznamovací prohlídku, která se uskuteční v pátek 11.3.20156 v 10:00 hodin. Sraz všech účastníků prohlídky bude ve vstupní hale polikliniky Zahradníkova 2.

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: AYZU s.r.o., IČ: 26295938


2.2.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Rekonstrukce hygienických zázemí Zahradníkova 2/8"

Termín odevzdání nabídek: do 18.2.2016 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,

e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

  Výzva

Výběrové řízení bylo zrušeno.


12.11.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Terapeutický laser s plošným scannerem pro oddělení rehabilitace
olikliniky Žerotínovo nám. 6, Brno
"

Termín odevzdání nabídek: do 24.11.2015 do 10:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

  Výzva

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Jiří Endršt, JENSO, IČ: 40583805


10.11.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Stavební úpravy budovy Logopedický stacionář Synkova – vestavba tří pracovišť klinického logopeda"

Termín odevzdání nabídek: do 24.11.2015 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

   Výzva   - Projektovou dokumentaci a přílohu č.6 Projektové dokumentace zašleme na vyžádání.

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavby Plus s.r.o., IČ: 44016760


19.10.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Malířské, natěračské a drobné stavební práce v objektech SZZ II, Brno"

Termín odevzdání nabídek: do 30.10.2015 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho

telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,

e-mail: ludek.pecho@polza.cz

  Výzva

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu:  Martin Vavřík, IČ: 04294793


21.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Dodávka flat panelu DRX-1 k doplnění systému Carestream ASCEND"

Termín odevzdání nabídek: 2.10.2015 do 12:00 hod.
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková 
Telefonní číslo: 541 552 365 v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail:  marie.rehurkova@polza.cz

 VÝZVA

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: PROMEDICA GROUP, a.s., IČ: 250 99 019


14.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

" Dodávka přístroje EEG pro neurologickou ambulanci polikliniky Zahradníkova 2/8, Brno "

Termín odevzdání nabídek: do 22.9.2015 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie

telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

 Výzva - EEG.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Alien technik s.r.o., IČ: 252 84 584


27.7.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

"Ultrazvukový přístroj pro dětskou kardiologii polikliniky Žerotínovo nám. 6, Brno"

Termín odevzdání nabídek:do 10.8.2015 do 12:00 hod.
 
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

Vyzva_ultrazvuk.zip

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: Nimotech, s.r.o. IČ: 188 25 605
 


29.6.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Instalace nového transformátoru VN/NN v objektu polikliniky Zahradníkova, Brno"

Termín a místo prohlídky: 2.7.2015 v 14:00 hod. před vchodem Zahradníkova 2
Termín odevzdání nabídek: do 13.7.2015 do 12:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz

vyzva_trafo.zip

 

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu: ENERG-SERVIS a.s., IČ: 25551132

 

10.7.2015
Lhůta pro odevzdání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Instalace nového transformátoru VN/NN v objektu polikliniky Zahradníkova, Brno" se prodlužuje do čtvrtka 16.7.2015 do 9:00 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 16.7.2015 v 9:15 hodin.

 

22.6.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova"

 Termín a místo prohlídky: 24.6.2015 ve 13:00 hod. před vchodem Zahradníkova 2
 
Termín odevzdání nabídek: do 2.7.2015 do 12:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Pecho
telefonní číslo: 541 552 466, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: ludek.pecho@polza.cz 

VÝZVA

Vybraná firma na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Ostraha objektů polikliniky Zahradníkova"
 
WINGUARD s.r.o., IČ: 26909863

23.4.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Oprava plochých střech ve vnitrobloku polikliniky Zahradníkova 2/8, Brno"

 Termín a místo prohlídky: 27.4.2015 v 10:00 hod. před vchodem Zahradníkova 2
 
Termín odevzdání nabídek: do 12.5.2015 do 12:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail:
 marie.rehurkova@polza.cz

 Výzva

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma: STAMA s.r.o., IČ: 46346201

 

6.3.2015 Výzva k podání nabídky na: "Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr uliční fasády Nerudova 9 v Brně "

 
Termín a místo prohlídky: 11.3.2015 ve 13:00 hod. před vchodem Zahradníkova 2
 
Termín odevzdání nabídek: do 18.3.2015 do 12:00 hod.
 
Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz
 
Výzva
 

12.3.2015 Dodatková informace číslo 1:  Krycí listy k jednotlivým výkazům výměr.
Krycí listy k jednotlivým výkazům výměr.

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma: Tocháček spol. s r.o., IČ: 449 61 367

 
 

27. 2. 2015  Výzva k podání nabídky na: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova a v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o.


 

Termín a místo prohlídky:  2.3.2015 v 10:00 hod. v hale hlavního vstupu Zahradníkova 2.
Termín odevzdání nabídek:  9. března 2015 do 13:00 hod. Zasílejte cenové nabídky  zpracované na základě "Výzvy" 

Kontaktní osoba: Řehůřková Marie
telefonní číslo: 541 552 365, v pracovní dny od 7:30 do14:30 hodin,
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz


 
.
 Ve výběrovém řízení byla vybrána firma: ABY servis s.r.o., IČ: 289 84 030
.

 

 

 

Datum zveřejnění: 13.09.2019
Název zakázky: Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova
a v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí
Termín prohlídky: 17.9.2019, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 30.9.2019 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba: Marie Řehůřková, tel: 532 276 365, v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin,
Zadání:  uklid_2019.zip
Dotazy a odpovědi:  dotazy_a_odpovedi.pdf   zveřejněno  26.9.2019
Vybraný uchazeč: PERFECT pure service, o.p.s., Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec, IČ:02119463
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.

 

Datum zveřejnění: 24.11. 2020 
Název zakázky:  
Úklidové práce v objektu polikliniky Zahradníkova,
v objektu polikliniky Žerotínovo náměstí
a v objektu polikliniky Halasovo náměstí

 
Termín prohlídky: 27.11.2020, 10:00 hodin, Brno, Zahradníkova 2
Termín odevzdání
nabídek:
do 7.12.2020 do 10:00 hodin
Kontaktní osoba:

 
Ing. František Šmerda,

tel: 532 276 297,
e-mail: frantisek.smerda@polza.cz
v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin

Zadání:   Úklid
Dotazy a odpovědi:  
Vybraný uchazeč: Výběrové řízení bylo zrušeno dne 17.12.2020
Poznámka: Účast ve výběrovém řízení potvrďte na e-mail kontaktní osoby.